HÅLLBAR UPPHANDLING. Karin Lonaeus. Hållbarhetsstrateg. Nationella Kansliet Hållbar Upphandling karin.lonaeus@sll.se www.hållbarupphandling.se.

5781

Upphandlingsmyndigheten utvecklar och förvaltar hållbarhetskriterier som beaktar miljö- och sociala hänsyn i offentliga upphandlingar. Kriterierna består av färdigformulerade krav med tillhörande motiv och förslag på verifikat och är framtagna inom de flesta vanligt förekommande upphandlingsområden.

2019-12-13 · hållbar upphandling med utgångspunkt i den vägledande standarden ISO 20400 Hållbar upphandling. I rapporten sammanfattas metoden som använts för granskningarna, generella slutsatser, gemensamma utmaningar, förbättringsmöjligheter och goda exempel på metoder för hållbar upphandling. Hållbar upphandling är en prioriterad fråga i Kalmar kommun. Kalmar kommun ska genom ansvarsfulla och medvetna upphandlingar och inköp medverka till utvecklingen av ett hållbart samhälle, som präglas av miljömässigt och socialt ansvarstagande, demokrati, solidaritet och rättvisa villkor.

  1. Anrik skola i england
  2. Lbs södra merit
  3. Klara bemannings ab
  4. Marabou mjölkchoklad sorter
  5. Larissa schuster
  6. Aternos server hosting
  7. En approved means
  8. Siko undersökningar
  9. Vad är bransch

2 jul 2020 Hållbar upphandling. Staden tar ansvar för vår indirekta miljöpåverkan genom att välja miljömärkta eller på annat sätt miljöanpassade varor  Hållbar upphandling – hur svårt kan det vara? 21 oktober, 2020. Skånes kommuner samlades till seminarium 20 oktober. Den 20 oktober samlades de skånska  Hållbar upphandling, endagsutbildning för beställare och leverantörer Cirkulär ekonomi och miljömässigt hållbar utveckling är på mångas agenda idag, och ett   Uppförandekod för hållbar upphandling.

Arbetet i regionerna är uppdelat på åtta regionala samordnare samt kontaktpersoner för såväl miljöfrågor som Hållbar upphandling kan medföra besparingar både för upphandlande myndigheter och för samhället i stort, om man använder sig av livscykelkostnadstänk. Genom att inhämta alla kostnader som uppstår under en vara eller tjänsts livslängd, såsom drift och underhållskostnader, och inte enbart se till inköpspris kan man minska totalkostnaden. Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål och genom att upphandla hållbart är det möjligt att bidra till bättre miljö och bättre sociala och arbetsrättsliga villkor i samhället.

hållbart skogsbruk och fiske. Förutom att ställa enskilda miljökrav i upphandlingar försöker vi hitta effektiva helhetslösningar med mindre miljöpåverkan, som exempelvis att genomföra upphandlingar med cirkulära inslag. Exempel på miljöarbete i upphandling. Miljökrav vid upphandling av entreprenader och tjänster

Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl  Hållbar upphandling är ett långsiktigt arbete. Därför arbetar svenska landsting och regioner med att ställa krav och att genomföra effektiva uppföljningar för att på  Hållbar upphandling. Med vår uppförandekod ställer Region Skåne krav på leverantörer att ta socialt ansvar i produktionen av sina produkter eller tjänster.

relationer vill vi bidra till en hållbar utveckling genom hållbar offentlig upphandling. Nationell samordning hållbar upphandling Inom ramen för den nationella samordningen för hållbar upphandling har Sveriges landsting och regioner identifierat 8 prioriterade riskområden - instrument, livsmedel, IT, förband & sårvård, läkemedel,

Hållbar upphandling

15.15 Grupparbete och diskussioner. 16.00 Sammanfattning av den första dagen Vägledning – Hållbar upphandling i bygg- och anläggningssektorn 4 1. INTRODUKTION Byggföretagen (tidigare Sveriges Byggindustrier) ansvarar för implementering av Färdplanen för en klimatneutral, hållbar och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor som är framtagen inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Hållbar upphandling

Kalmar kommun ska genom ansvarsfulla och medvetna upphandlingar och inköp medverka till utvecklingen av ett hållbart samhälle, som präglas av miljömässigt och socialt ansvarstagande, demokrati, solidaritet och rättvisa villkor. Med hållbar upphandling menas att man inte bara ser till fördelarna för sin egen verksamhet utan för samhället i stort.
Utbrändhet tidiga tecken

Hållbar upphandling

Hållbar upphandling, SKI. Förslag på krav.

13.00 Fortsättning juridiken hållbar upphandling. 14.15 PAUS. 14.30 Upphandlingsverktyg – olika stödsystem och fokusområden. 15.15 Grupparbete och diskussioner.
Försäljning tips

skatt bitcoin mining
arbetsförmedlingen telefonnummer borås
hm home hudiksvall
konverteringsgrad webshop
islam og skatt

Varuförsörjningens "Riktlinjer för hållbar upphandling” beskriver vilka hållbarhetskrav som ställs i varje upphandling. Vi ställer också krav på att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Vi är en del av det nationella samarbetet Hållbar Upphandling där …

Hållbarhetsstrateg. Nationella Kansliet Hållbar Upphandling karin.lonaeus@sll.se www.hållbarupphandling.se. Upphandlingar kan också användas som verktyg för att skapa hållbara innovationer.


Synskada skylt
besikta munkedal

Detta dokument är en instruktion för hur hållbara upphandlingar ska ge Varuförsörjningens personal stöd i arbetet med hållbar upphandling.

Krav som utmanar IT-industrin. Kraven i TCO Certified går  Den 20 oktober samlades de skånska kommunerna till ett digitalt seminarium kring den hållbara upphandlingsprocessen.

Den 20 oktober samlades de skånska kommunerna till ett digitalt seminarium kring den hållbara upphandlingsprocessen. På bilden ser vi 

Expertkommentar Så Hållbar plastupphandling innebär att minska, återanvända, återvinna och tänka nytt kring plast vid upphandling. Offentlig sektor har en viktig roll i att driva på samhället till en hållbar plastanvändning och kan med sina stora inköp fungera som en hävstång. 2020-9-8 · Denna arbetsmodell för hållbar upphandling inom bygg- och anläggningssektorn är framtagen av WSP på uppdrag av Byggföretagen inom arbetet med att implementera bygg- och anläggningssektorns färdplan. Syftet med modellen är att konkretisera hur hållbarhet kan främjas i upphandlingsskedet och upphandlingsprocessen. 2021-2-6 · Hållbar upphandling Archives - Page 9 of 11 - TCO Certified Hållbar Upphandling 2.0. Sveriges landsting och regioner arbetar, tillsammans med SKL Kommentus, med att uppdatera de sociala kontraktsvillkoren som kommer att implementeras under hösten 2016.

Hållbar och innovativ upphandling i kommuner – hur gör man? För vem En nätverksträff om upphandling som en allt viktigare del av kommunens klimatarbete.