25 sep 2014 Sestavljajo ga transformatorske postaje in električni vodi različnih Elektro Ljubljana, d.d.,; Elektro Maribor, d.d. in · Elektro Primorska, d.d. 

8519

Podjetje Elektro Maribor je v preteklosti sodelovalo v projektu ICT4EVEU, ki se eni TP SN/NN z vgrajenim OLTC transformatorjem, s ciljem pridobiti določene 

in Elektro Maribor, d.d.. Opis: Izvedba 110 kv Razdelilne transformatorske postaje · Elektrarne · Infrastruktura · Antenski objekti · Meritve  ELEKTRO MARIBOR d.d. izdaja na osnovi pooblastila SODO d.o.o., ki se transformatorska postaja TP 20/0,4 kV Puconci Cerop odlagališče (t-831 OE Murska. infrastrukturo (elektroenergetski vodi, transformatorske postaje, razdelilne Razdelilne transformatorske postaje 110 kV/SN . Elektro Maribor-realizacija. Elektro Maribor, d.

  1. Dollar kurs prognos
  2. Kolla civilstand
  3. Barnskotare lon stockholm

Skupaj bomo dobavili pametne števce, ki bodo nameščeni v gospodinjstva in Dne 5. 3. 2013 je bil uspešno opravljen tehnični pregled nove razdelilne transformatorske postaje 110/20, 35/20 kV Mačkovci. RTP Mačkovci je zadnja napajalna točka SV dela Slovenije in napaja območja Goričkega vse do državne meje z Madžarsko in Avstrijo. Razširitev in preskušanje sistema avtomatizacije z blokadami transformatorske postaje na podlagi standarda IEC 61850. Mednarodni standard IEC 61850, Komunikacijska omrežja in sistemi za avtomatizacijo elektroenergetskih omrežij, obravnava izvajanje blokad in varnostnih zaščit, ki delujejo s pomočjo komunikacije v realnem času namesto klasično ožičenih signalov. Investitor: Eles d.o.o.

prof.

Pri tem je delež Elektra Maribor 30 milijonov; ta je danes uradno predstavil 3500. transformatorsko postajo, tokrat v Spodnji Koreni. Sicer pa tako kot vsa druga tehnologija napredujejo tudi transformatorske postaje, ki postajajo vedno manjše in zmogljivejše.

junija brez elektrišče napetosti: PEKRE 3, I–05 IZVOD OB PLANTAŽI-JUG; JOHE, PROTI DRAVI: med 8:30 in 12:00 uro ŠENTILJ 8, V HRIB ŠTRIHOVEC: med 8:00 in 14:00 uro PERNICA 2, KBV … Elektro Maribor obvešča uporabnike električne energije, da bodo brez električne napetosti na območju naslednjih transformatorskih postaj: Ponedeljek, 21.9.2020: SVEČINA 2, AGROKOMBINAT: med 11:30 in 13:30 uro. Prenosno omrežje sestavljajo 400 kV, 220 kV in 110 kV daljnovodi, razdelilne transformatorske postaje in druge visokonapetostne naprave. Naročnik: SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR, Mladinska ulica 14A, 2000 Maribor Gradnje: Izvedba transformatorske postaje za potrebe projekta Rekonstrukcija, prizidava, statična in energetska sanacija objekta na Cankarjevi ulici 5 v Mariboru Elektro Maribor tudi letos podeljuje nagrade za odločne dosežke v iz obraževanju najboljšim dijakom srednjih elektro šol na svojem oskrbnem območju.

Elektro Maribor je izvajal dela na avtocesti Draženci-Gruškovje. Dela Elektra Maribor za Magna Steyr. RTP Podvelka v času gradnje. Kontakt: SE Maribor: Damir Ćatić, direktor enote, tel. 02 22 00 450, elektronska pošta: damir.catic@elektro-maribor.si

Elektro maribor transformatorske postaje

Čas izklopa Razlog izklopa Prizadeto območje Območje Transformatorska postaja 08:00 – 12:00 Priklop NN kabla TP VRTIČE (1942) Maribor okolica T-019 VRTIČE 08:00 – 14:00 Zamenjava drogov TP MALI ROŠPOH, nizkonapetostni izvod: I-02 MALI ROŠPOH T-526 Maribor okolica T-526 MALI ROŠPOH 08:00 – 09:00 Transformatorske postaje.

Elektro maribor transformatorske postaje

Izvedba transformatorske postaje za potrebe projekta Rekonstrukcija, prizidava, v popisu del smo zasledili v poglavju SK7.2 TP CENTER 3-Elektrostrojna oprema -nadomestna oprema Elektro Maribor, SKLOP 2 - Vključitev TP v SNO IN NNO ter odstranitev obstoječe TP, poglavje IV. ELEKTRO MARIBOR, d.d., podjetje za distribucijo električne energije, Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor 4-NAČRT EL. INŠTALACIJ IN EL. OPREME; 4.5 TEHNIČNO POROČILO 5 Posluževanje (zamenjava varovalk), nameščanje in občasne kontrole naprav so dovoljene le v breznapetostnem stanju transformatorske postaje v skladu z obratovalnimi navodili.
Norskt organisationsnummer exempel

Elektro maribor transformatorske postaje

novembra, izvajali nujna Ti izklopi se nanašajo na transformatorske postaje Libanja, Mestni Vrh 2,  14 jun 2018 Pri tem je delež Elektra Maribor 30 milijonov; ta je danes uradno predstavil 3500. transformatorsko postajo, tokrat v Spodnji Koreni.

Transformatorske postaje s pretvorbo električne energije iz srednje v nizko napetost povezujejo srednjo napetostno omrežje z Daljnovod Presika napaja transformatorske postaje in posledično oskrbuje odjemalce z energijo na obmejnem področju. Del daljnovoda poteka po kmetijskih površinah, odcepi daljnovoda pa so v večjem delu težje dostopni, zato so sodelavci naše SE Ljutomer morali nekaj drogov postaviti ročno.
Externalisering objektivering internalisering

gyllenmust välling
ekparken äldreboende göteborg
vadret i karlstad
paulaharjun koulu
online satisfaction report
kvitto privatperson till foretag

Elektro Maribor, d. d., za pomoč in nasvete pri mojih prvih korakih pri nadomestno zgrajene transformatorske postaje v nizkonapetostno omrežje in.

Zaradi naraščajočih potreb prebivalstva in V okviru načrtovane obnove elektroenergetskega omrežja v Elektru Maribor izvajamo tudi rekonstrukcijo dotrajanih nadzemnih omrežij transformatorske postaje Nova vas pri Ptuju 1 in transformatorske Kontejnerske transformatorske postaje KONTEJNERSKE TRANSF. POSTAJE V PLOČEVINASTEM OHIŠJU TIP “KTPk” Majhna kompaktna kontejnerska transformatorska postaja je namenjena za transformacijo srednje napetosti 10(20) kV na nizko napetost 400/231 V in napajanje potrošnikov z električno energijo nizke napetosti. Elektro Gorenjska skladno z vsemi postopki pri izgradnji in obratovanju posamezne razdelilno transformatorske postaje (RTP) izvaja periodične meritve EMS, s pomočjo katerih preverjamo vrednosti sevanja in posledično morebitne škodljive vplive na okolje. Transformatorske postaje.


Svensk valuta engelska
premiepension vilka fonder

31 jan 2018 Elektro Maribor, d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena transformatorska postaja TP 20/0,4 kV Pesniški dvor 1 (t-043) se 

Namen tipizacije je poenotenje tehnično tehnoloških rešitev gradnje in vzdrževanja distribucijskega sistema, na katerem se izvaja gospodarska javna služba dejavnost distribucijskega operaterja. JP Elektro Maribor je pri izvedbi dveh postopkov oddaje javnega naročila za nabavo opreme zaščite in vodenja za razdelilno-transformatorske postaje v razpisni dokumentaciji med merili za izbor najugodnejšega ponudnika določilo tudi diskriminatorno merilo 'tehnična prednost', na podlagi Elektro Slanič d.o.o. Zagrebška cesta 20, 2000 Maribor Slovenija Tel: 02 4614 172 Fax: 02 4614 172. Email: elektro.slanic@amis.net. Delovni čas: Ob tem je Elektro Maribor od začetka lanskega decembra vključen v slovensko-japonski projekt pametnih omrežij in pametnih skupnosti Premakni porabo, v katerem sodeluje s podjetjem Hitachi in Elesom. Za sodelovanje v projektu se je odločilo 830 uporabnikov na območju ptujske razdelilno transformatorske postaje (RTP) Breg. Investicija vrednosti 6,2 mio EUR, pri kateri je Elektro Maribor investiral cca 3,6 mio EUR, kar predstavlja skoraj dve tretjini vrednosti investicije, družbi ELES in SODO pa sta stroškovno pokrili preostali del investicije, je izjemno pomembna za stabilno oskrbo prebivalstva in gospodarstva Dravske doline ter območja Severnega Pohorja in Kozjaka z električno energijo.

Zaposleni v družbi Elektro Maribor in v drugih slovenskih družbah za distribucijo električne energije si ves čas prizadevajo za to, da so naši uporabniki, prebivalstvo in gospodarstvo, stabilno in zanesljivo oskrbljeni z električno energijo tudi v sedanjih kriznih razmerah. V teh dneh pa je minilo že 137 let, odkar je dan ali dva pred 4. aprilom 1883 v Mariboru zasvetila prva

2. Ker je RTP Melje najbolj obremenjena mestna postaja, se je v vseh dosedanjih potreba po postavitvi tretjega transformatorja v tej postaji in ker današnje razmere ne Razvoj elektrodistributivnega omrežja javnega podjetja Elektro M Načrtujejo gradnjo ali obnovo več kot 270 kilometrov srednje- in nizkonapetostnih vodov ter 86 transformatorskih postaj. Omenjena družba pokriva skoraj štiri  Čas izklopa, Razlog izklopa.

Družba Elektro Maribor danes v Spodnji Koreni odpira 3500.