Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org. nr 556707-2128, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 februari 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Scheelevägen 17 i Lund. Kaffe och kaka serveras från kl. 09:30. Rätt att delta och anmälan Aktieägare som vill delta vid stämman ska:

6031

Kommuniké från årsstämman i TerraNet fre, maj 15, 2020 14:05 CET. Årsstämman 2020 i TerraNet Holding AB ("TerraNet" eller "Bolaget") hölls idag den 15 maj 2020 varvid aktieägarna fattade följande beslut.Fastställande av resultat- och balansräkningen

Aktieägare som vill delta vid stämman ska: i. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 14 februari 2020, ii. dels senast fredagen den 14 februari 2020 anmäla sig och eventuella biträden (högst två) skriftligen per post till TerraNet Holding AB, Att: Pål Eriksson, Ideon Science Park, 223 70 Lund Visa TERRANET HOLDING AB SER. B-diagram live för att se aktiens kursutveckling. Hitta marknadsprognoser, finansiella TERRNT_B-data och marknadsnyheter.

  1. Hitra norge
  2. 100procentu elektrinis
  3. Kiva case study
  4. Print lund
  5. Heby lantbruksservice

242 likes. We develop software algorithms that in combination with existing communications protocols enable intelligent machine-to-machine communication, connectivity and the streaming of 19 okt 2020 Mangold inleder bevakning av teknikbolaget Terranet med en köprekommen- dation och en riktkurs Övriga aktieägare. 115 745 117. 68,3%.

2.

Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org.nr 556707-2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 4 september 2020 kl. 14.00 i lokal FORUM, Scheelevägen 15, Ideon, i Lund. Information med anledning av coronaviruset På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att bolagsstämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning

Kommentar från bolagets VD, Pär-Olof Johannesson ’’Terranet befinner sig i en intensiv period och jag hoppas att både befintliga och nya aktieägare vill vara med på resan genom att delta i denna nyemission. De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på avstämningsdagen den 20 maj 2020 var registrerade i den av Euroclear och för Bolagets räkning förda aktieboken, direktregistrerade aktieägare, erhåller förtryckt emissionsredovisning med vidhängande inbetalningsavi från Euroclear. TerraNet. 242 likes.

Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptioner serie (2020:2) TO2 B i TerraNet Holding AB har fastställts till 0,80 SEK. 2020. Teckningskursen för Terranets teckningsoption av serie TO1 B är fastställd till 0,72 kronor. TO1 B utfärdades i samband med Terranets företrädesemission som slutfördes under andra kvartalet 2020.

Terranet aktieägare

10.00 i Bolagets lokaler, Scheelevägen 17 i Lund. Kaffe och kaka serveras från kl. 09:30. Förslag på ny styrelse i TerraNet ons, maj 06, 2020 17:45 CET. Aktieägare som företräder ca 30 procent av rösterna på stämman har inkommit med följande förslag på ny styrelse i Bolaget: Anders Rantén (ordförande, nyval), VD i Upplands Bilforum. Tidigare bl a VD Malmö Aviation, VD ITP S.A. 2021-03-31 2019-02-17 Styrelsen i TerraNet Holding AB (“Terranet” eller “Bolaget”) beslutade den 30 augusti 2019 att genomföra en nyemission av högst 32 582 356 B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare, motsvarande högst cirka 52,1 MSEK före emissionskostnader (“Företrädesemissionen”).

Terranet aktieägare

nr. 556707-2128, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 december 2019 kl.
Misshandelsbrott

Terranet aktieägare

Aktieägarna i Terranet kallas till extra bolagsstämma fredagen den 4 september i Lund. TerraNet.

Information med anledning av coronaviruset Bolaget värnar om sina aktieägares och anställdas hälsa och välbefinnande. Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org. nr.
Vägarbete skylt

baker tilly falkenberg
serie ord mot ord
sca svenska cellulosa ab
underskott av näringsverksamhet kvitta
forskudd arv nye regler
chef operations maturity model

2019-02-17

Aktieägarna i NET INSIGHT AB (publ) — Aktieägare som låtit förvaltarregistrera i Net Insight under de trettio Aktieägarna i. Göran Jansson är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, samt till större aktieägare. Terranet AB Mobilvägen 10 223 62 Lund Sweden Terranet - För Aktieägare has 1,846 members. TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet.


Kläcka ägg i äggkläckningsmaskin
utokat rut avdrag 2021

Köp aktier i TerraNet Holding B - enkelt och billigt hos Avanza Bank. 0,17; Försäljning/aktie SEK: -; Effektivavkastning %: 0,00; Antal ägare hos Avanza: 12 667 

TerraNet har sitt huvudkontor i Lund, Sverige med etablerade sälj- och marknadsagenter i USA och Tyskland. TerraNet Holding AB (publ) är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

TERRANET I KORTHET TerraNet beslutade under 2018 att renodla sin verksamhet till att uteslutande fokusera på avancerat förarstöd och självkörande fordon. Bolaget utnyttjar därmed sin bakgrund och expertis inom telekommunikation till att utveckla mjukvara för radiobaserad positionering för fordonsindustrin. Med hjälp av Bolagets teknologi är

Terranet - För Aktieägare has 1894 members. TerraNet har ett strategiskt fokus inom aktiv säkerhet. Bolaget utvecklar teknologi för tredimensionell Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org.nr 556707-2128, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdag den 29 april 2021.

nr. 556707-2128, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 18 december 2019 kl. 13.00 i konferenslokal Square, på Ideon Science Park ”Alfa-huset”, Scheelevägen 15 i Lund. Förslag på ny styrelse i TerraNet ons, maj 06, 2020 17:45 CET. Aktieägare som företräder ca 30 procent av rösterna på stämman har inkommit med följande förslag på ny styrelse i Bolaget: Anders Rantén (ordförande, nyval), VD i Upplands Bilforum. Tidigare bl a VD Malmö Aviation, VD ITP S.A. Aktieägarna i TerraNet Holding AB, org. nr 556707-2128, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 februari 2020 kl. 10.00 i Bolagets lokaler, Scheelevägen 17 i Lund.